Kontakt

Vila Alena

 • Jaroslav Jirotka
 • Horní Malá Úpa 123
 • 542 27

 • Tel: +420 499 891 223
 • Tel: +420 604 648 019

 • E-mail: vilaalena@seznam.cz

Apartmány Klárka

Ubytování v apartmánech s vlastním stravováním a maximálním soukromím jen pár desítek metrů od Vily Alena.

 • E-mail: chataklarka@seznam.cz
 • Web: www.apartmanklarka.cz

Provozovatel

 • Jaroslav Jirotka, Horní Malá Úpa 123, 542 27,
 • Podnikatelský účet č.: 7907530247/0100
 • IČO: 69875049,
 • DIČO:: CZ7611183624
 • Zapsán: u Ž.Ú. v Trutnově dne 17.01.2001

Online rezervace

Termín ubytování

Nástup k ubytování (check-in) od 15:00

Ukončení pobytu a uvonění pokoje (check-out) do 10:00.

Kdo by se k nám rád přijel podívat?Vila Alena neslouží jako restaurační zařízení pro neubytované hosty, proto je pro nás důležité mít kuchyň 100 % připravenou na každý den. Snažíme se být ale flexibilní, proto nabízíme možnost nahlásit způsob stravování později, ale alespoň den před nástupem k ubytování.

Kontaktní osoba

Vyplnění konktatních údajů je povinné. Bey tečhto informací, bzchom Vás nemohli kontaktovat zpet ohledně obsayenosti ve Vámi vybraném termínu.

Zpráva či jiný dotaz

Máte-li nějaký specifický požadavek nebo potřebu, kterou potřebujete mít vyřešenou před objednáním Vaší dovolené, zde k tomu máte ideální příležitost. Jednat se může např.: zapůjčení vybavení pro malé děti, omezená mobilita hostů, cestování s domácím mazlíčkem apod.

Antispamová otázka

Výsledek napište slovy a použijte pouze malá písmena.


GDPR: Podmínky o zpracování osobních údajů

Použité pojmy

 • a) Podmínky: Podmínky o zpracování osobních údajů
 • b) Správce dat: Penzion Vila Alena, Horní Malá Úpa 123, 54227 (dále „penzion“)
 • c) Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • d) Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Použité pojmy

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb, je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

 • a) Zaměstnanci penzionu
 • b) Majitel hotelu
 • c) Účetní

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

 • a) Hotelový systém Previo
 • b) Účetní firma Troch

Zodpovědná osoba

1. Zodpovědnou osobou za osobní údaje hostů penzionu je Jaroslav Jirotka (vilalaena@seznam.cz)

Informace o zákaznících

1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu, telefonní číslo a e-mail. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2. Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v domovní knize, které jsou uschovány v uzamčené místnosti. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 • b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 • c) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 • d) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Kamerový systém

1. Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům, vyjma postoupení policii ČR v případě, že na nich byl zaznamenán trestní čin.

V Horní Malé Úpě Datum 25.5.2018